Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW w sklepie www.poduszkielektryczne.pl obowiązujący od 10.04.2018 r.

1. Informacje ogólne

1.1. PoduszkiElektryczne.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.poduszkielektryczne.pl (zwany dalej Sklepem) jest własnością firmy OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski 31-381 Kraków, ul. Szybka 27, NIP 8691324056, działającą na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@poduszkielektryczne.pl.

1.2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.3. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

2. Oferta produktowa

2.1 Wszystkie produkty dostępne w PoduszkiElektryczne.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.2. Aktualna oferta produktowa jest umieszczona na stronie internetowej www.poduszkielektryczne.pl.

2.3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.4. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

2.5. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

2.8. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon fiskalny, na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT, ale tylko dla klientów z Polski. Dla odbiorców z Unii Europejskiej, którzy są płatnikiem VAT, wystawiamy faktury ze zwolnioną stawką podatku według prawa handlowego w obrębie państw członkowskich UE.

2.9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1. Sklep realizuje wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej Geis.

3.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w PoduszkiElektryczne.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

– Przy odbiorze – zapłata gotówką przy odbiorze produktu – kurierowi, w Paczkomacie lub w kasie punktu odbioru osobistego,

– Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PoduszkiElektryczne.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji,

– Przelewem online Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255,

– Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) Dotpay – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255.

3.3. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu:

– przy wykorzystaniu oprogramowania sklepu PoduszkiElektryczne.pl dostępnego w domenie poduszkielektryczne.pl,
– pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@poduszkielektryczne.pl
– telefoniczne pod numerami + 48 12 411 21 00

3.4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia pocztą elektroniczną – tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

3.5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 72 godzin od chwili złożenia zamówienia.

3.7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się (w dni robocze):
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – natychmiast po złożeniu zamówienia,
b) przelewem – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
c) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą, kredytową lub w przypadku płatności online – w chwili autoryzacji transakcji.

3.8. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.10. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Koszty przesyłki określone są w dziale dostawa i koszty przesyłki w tabeli opłat.

3.11. Zamówienia są wysyłane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.

3.12. Przesyłki wysyłane firmą kurierską doręczane są do 2 dni roboczych (z doświadczenia wiemy, że 95% wszystkich przesyłek dociera do odbiorcy w ciągu 24 h).

3.13. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 14 dni od złożenia zamówienia zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy-kupna sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-meila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.

3.14. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów

4. Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

4.1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

4.2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

4.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski, Szybka 27, 31-381 Kraków, kontakt@poduszkielektryczne.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

4.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.6. Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski, Szybka 27, 31-381 Kraków , kontakt@poduszkielektryczne.pl , Telefon: + 48 12 411 21 00 , Faks: + 48 12 411 21 00

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Mogą Państwo również wydrukować przygotowany przez nas Formularz odstąpienia od umowy

5. Gwarancja i reklamacje

5.1. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby wysyłany towar był wolny od wad i spełniający oczekiwania Klientów. Zamówione produkty są dokładnie sprawdzane przed wysłaniem.

5.2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu drogą mailową lub telefonicznie.

5.3. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

5.4. OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5.5. Reklamowany towar należy odesłać z opisem wady na adres: OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski, 31-381 Kraków ul. Szybka 27. Reklamowany towar zostanie pozbawiony wady lub wymieniony na towar wolny od wad.

5.6. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

5.7. Klient ma prawo odstąpić od umowy jeśli żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe do spełnienia przez Sklep lub wymagać będzie poniesienia przez Sklep nadmiernych kosztów. Sklep może na drodze porozumienia z Klientem zaproponować mu wybór innego towaru z oferty Sklepu, na co Klient nie ma obowiązku się godzić.

5.8. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu oraz wymaga od Klienta wysłania towaru do Sklepu, koszty dostawy ponosi Sklep.

Formularz reklamacji

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Podane przez Klientów dane osobowe OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

6.2. Zbiór danych Klientów sklepu jest

6.3. O ile wyrazili Państwo na to zgodę podczas składania zamówienia, na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłana ankieta satysfakcji w ramach programu „Wiarygodne Opinie”. Na potrzeby wypełnienia ankiety przekażemy Państwa dane z zamówienia i adres e-mail spółce spółce Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-381, ul. Curie-Skłodowskiej 12

6.4. Klienci mają możliwość korzystania z PoduszkiElektryczne.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w PoduszkiElektryczne.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie PoduszkiElektryczne.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których PoduszkiElektryczne.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6.5. Założenie konta w PoduszkiElektryczne.pl nie jest wymagane, istnieje możliwość złożenia zamówienia wyrażając jednorazową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotowego zamówienia.

6.6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta PoduszkiElektryczne.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski, której przedmiotem są usługi świadczone przez OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski na warunkach określonych w Regulaminie.

6.7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właścicieli Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. dane użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego.

6.9. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych korzystając z formularza dostępnego na stronie:

Polityka Ochrony Prywatności

7. Kupony rabatowe

7.1 Sklep PoduszkiElektryczne.pl okazjonalnie udostępnia publicznie kupony rabatowe w postaci tekstowego kodu rabatowego w ramach działań marketingowych stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz poprzez dystrybucję kartonowych kuponów rabatowych z nadrukowanym kodem umożliwiającym uzyskanie zniżki na zakup produktów z oferty Sklepu.

7.2. Kupony rabatowe posiadają określony z góry termin obowiązywania. Użycie kuponu po przekroczeniu zdeklarowanego terminu nie będzie skutkować przyznaniem zniżki.

7.3. Aby uzyskać zniżkę należy podać kod rabatowy z kuponu przed złożeniem zamówienia.
a) zakupy na stronie internetowej: kod należy podać w pierwszym kroku koszyka, czyli na stronie: https://www.poduszkielektryczne.pl/koszyk w pole Kod Kuponu. Jeśli kod został poprawnie wprowadzony, pojawi się informacja o przydzielonej kwocie rabatu nad kwotą do zapłaty.
b) zakupy telefoniczne: kod należy dokładnie podyktować pracownikowi Sklepu w rozmowie telefonicznej,
c) zakupy przez e-mail: kod należy podać w wiadomości e-mail razem z danymi do wysyłki.

8. Promocje i przeceny

8.1. Asortyment, który jest przeceniony w sklepie jest pełnowartościowy i nie posiada żadnych wad i ubytków.

8.2. Przecena produktu jest zawsze okresowa i służy podniesieniu atrakcyjności oferty handlowej Sklepu.

9. Pozostałe informacje

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.

9.2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.3. OMEGA-KRAKÓW Grzegorz Zajączkowski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela Sklepu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.